Tuamotus-Moorea-I/05-001.jpg

Previous | Home | Next

Atoll Makemo in Tuamotus im Hintergrund. Wind dreht - kein Anlaufen